Prijavni formular za učešće u ovogodišnjem Nacionalnom danu davanja i podršku inicijativi Spasimo hranu!

Osnovni podaci
Adresa organizacije
Informacije o organizaciji
Informacije o potrebama
Molimo Vas da u tabeli navedete potrebe za hranom u približno ili tačno navedenim količinama
Namirnica*Jedinica mere*Količina*